Två personer i skogen samtalar.

Myndighetskontakter

Det är viktigt att du som skogsägare känner till vilket ansvar du har att kontakta myndigheter innan du utför vissa åtgärder.

Du är skyldig att kontakta Skogsstyrelsen eller andra myndigheter i vissa frågor som rör ditt skogsbruk.

Även om du överlåtit åt någon annan, exempelvis din virkesköpare, att sköta kontakterna med myndigheter så är det du som markägare som har ansvaret för anmälan eller tillstånd för olika skogsbruksåtgärder.

Hitta regler i Skogens paragrafer

Skogens paragrafer är en avgiftsfri tjänst som riktar sig till skogsägare, yrkesverksamma i skogsbruket och alla andra som undrar vilka regler som gäller i skogen. Här kan du söka på vilka regler som gäller i just ditt område och för din specifika åtgärd. Du behöver ingen inloggning för att använda tjänsten. 

  • Senast uppdaterad: 2020-08-14