Tallstam i närbild.

Skogliga mått

Skogliga mått och enheter är konstruerade från mer eller mindre komplicerade formler om hur träd är formade. Flera av måtten är främst avsedda för den industriella handeln med virke.

  • Senast uppdaterad: 2023-01-30