Person som tittar in i kameran

Skåne: Skötsel av lövskog

26 april - 26 april

Välkommen till en kurs om lövskogsskötsel med fokus på asp den 26 april.

Det här är kursen för dig som vill utforska viktiga skötselaspekter för lövskog.

Du får grundläggande kunskaper om skötseln av trädslagen björk, asp och al. Vi tittar på föryngringsmetoder, röjning och gallring. Du får även lära dig mer om vilka fördelar utifrån biologisk mångfald, rekreationsvärden och klimatanpassning som ett ökat inslag av lövträd i skogslandskapet för med sig.

Kursen ges vid två tillfällen:

  • 18 april kl. 13-17.30: Hallaröd, Höörs kommun
  • 26 april kl. 13-17.30: Vrams Gunnarstorp, Bjuvs kommun

Vid träffen i Hallaröd är fokus på björk och vid träffen i Vrams Gunnarstorp är fokus på asp.

Välkommen med din anmälan senast 15 april för kursen i Hallaröd och senast den 23 april för kursen i Vrams Gunnarstorp. 

Skogsstyrelsen bjuder på en enklare fika. 

Anmälan till kurs om lövskogsskötsel

Datum jag vill anmäla mig till:
Jag identifierar mig som
I vilken huvudsakliga roll deltar du i träffen?

Kontakt

Logotype för Europeiska jordbruksfonden, LBP, landsbygdsprogrammet