Man som tittar in i kameran

Kalmar: Fältkurs om särskilt viktiga arter

23 april - 23 april

Välkommen till en kurs i Kalmar län om särskilt viktiga arter den 23 april.

Den senaste tidens snabba rättsutveckling kring fridlysta arter har fått en stor påverkan på Sveriges skogsbruk.

Skogsstyrelsen bjuder in till ett antal digitala kurser samt fältkurser där du får lära dig mer om arters biologi och hur du kan tänka kring arthänsyn i skogsbruket. Du får även lära dig mer om vilka krav som ställs på skogsbruket vid en avverkning.

Vid fältkurserna kommer du få kunskap om särskilt viktiga arter i det geografiska område som du främst verkar inom. Du kommer få kunskap om vilken hänsyn du behöver ta till dessa arter både ur ett ekologiskt perspektiv samt utifrån de regelverk som berör arterna. Det är önskvärt att du deltar på en digital kurs innan fältkursen.

Den här kursen genomförs i Kalmar län den 23 april kl. 9-15. Vi bjuder på lunch och fika. Närmare information om platsen för kursen kommer inom kort.

Kursen är fulltecknad men du kan anmäla dig på en reservlista i formuläret nedan. 

Anmälan till kursen om särskilt viktiga arter - Reservlista

I vilken huvudsakliga roll deltar du i träffen?
Jag identifierar mig som

Kontakt

Logotype för Europeiska jordbruksfonden, LBP, landsbygdsprogrammet