Person som tittar uppåt.

Värmland: Fältkurs om naturvårdande skötsel

25 april - 25 april

Välkommen till en fältkurs om naturvårdande skötsel den 25 april i Molkom, Karlstad kommun.

Få en djupare förståelse för skötselåtgärdernas påverkan på skogar som präglats av brand, vattenstörning eller bete.

Utforska bristen på biologiskt värdefulla strukturer i dagens produktionsbestånd och lär dig praktiska åtgärder för att återskapa dem.

Dessutom, bredda din kunskap om åtgärder som höjer det biologiska värdet i befintliga och framtida hänsynsytor, samt förvalta naturvärdesträd på ett hållbart sätt. Lämpliga skötselåtgärder anpassas efter lokala variationer i skogslandskapet.

  • Tid: 25 april klockan 10-15
  • Plats: Molkom, Karlstad kommun

Skogsstyrelsen bjuder på lunch!

Välkommen med din anmälan via formuläret senast den 18 april.

Anmälan till kurs om naturvårdande skötsel

I vilken huvudsakliga roll deltar du i träffen?
Jag identifierar mig som

Kontakt

Logotype för Europeiska jordbruksfonden, LBP, landsbygdsprogrammet