Stormfälld skog.

Stöd för återställande av skador på skog

Stödet är till för att återställa skog som har skadats i samband med naturkatastrofer eller andra katastrofer. Syftet är att snabbt begränsa de negativa effekterna på den biologiska mångfalden och andra miljövärden.

Stödet går bara att söka när en större katastrof inträffar. Skogsstyrelsen bekräftar när en naturkatastrof har ägt rum och när stödet går att söka. Det går inte att söka stödet retroaktivt för skador som uppkommit tidigare.

  • Senast uppdaterad: 2020-12-18