Rådgivning vid avverkning. Foto Michael Ekstrand

Innan du avverkar

Om du ska avverka ett område som är minst 0,5 ha av din skog behöver du anmäla detta till Skogsstyrelsen. Du kan göra avverkningsanmälan enkelt på Skogsstyrelsens Mina sidor.

Skicka in anmälan sex veckor innan avverkning 

Du behöver skicka in din anmälan senast sex veckor innan du påbörjar avverkningen. Sex veckor är den tid vi på Skogsstyrelsen behöver för att kontrollera om det finns något som behöver skyddas inom området och att du följer reglerna i skogsvårdslagstiftningen.

I avverkningsanmälan ska du ange vilken miljöhänsyn du kommer att ta och hur du planerar att återbeskoga området efter avverkningen.

Anmälan via ombud

Det är ganska vanligt att det är den som ska utföra avverkningen som gör anmälan.  I det fallet agerar avverkaren som ombud för dig men det är fortfarande du som markägare som är ansvarig.

När du skickar in avverkningsanmälan får Skogsstyrelsen kännedom om dina planer och vi får möjlighet att komma med synpunkter eller ställa frågor kring den planerade åtgärden. Ibland tar vi direktkontakt med den som ska utföra avverkningen åt dig, speciellt om det är avverkaren som lämnat in avverkningsanmälan till oss. 

I vissa fall kan vi genomföra tillsynsåtgärder. Det kan exempelvis vara förbud mot avverkning av vissa träd eller delar av området.

Om du inte hör något från Skogsstyrelsen inom sex veckor från det att anmälan kom in till myndigheten kan du påbörja avverkningen.

Anmälan på Mina sidor

På Mina sidor kan du enkelt och snabbt skicka in din avverkningsanmälan. Där kan du också skicka in ärenden som gäller fornlämning eller markavvattning direkt till länsstyrelsen via vår gemensamma inlämningsfunktion.

  • Senast uppdaterad: 2017-03-29