Illustration Hyggesfria veckan 2022

Hyggesfria veckan 2022

Är du nyfiken på hyggesfritt skogsbruk? Vecka 48 erbjuder Skogsstyrelsen en mängd digitala seminarier och föreläsningar.

Äntligen är det dags för Hyggesfria veckan! En vecka fullmatad med spännande innehåll, öppen för alla, ingen föranmälan krävs. Det är bara att klicka på Teams-länken till den föreläsning du är intresserad av vid utsatt tid när den dyker upp för dagen.

Program

Datum Tid Ämne Föreläsare
28 november 09.00-10.30 Introduktion till hyggesfria metoder Henrik Johansson, Erik Westin och Dennis Askevik, Skogsstyrelsen
28 november 13.00-14.00 Skoglig fältforskning och databasen Silvaboreal Charlotta Erefur, Föreståndare för Enheten för skoglig fältforskning, SLU
28 november 15.00-16.30 Ädellöv och hyggesfritt Magnus Bondesson och Dzemal Imamovic, Skogsstyrelsen
29 november 11.30-12.30 Vilt och hyggesfritt Märtha Vallgren, forskare Skogforsk
29 november 15.00-16.30 Introduktion till hyggesfria metoder Karin Lindh, Joel Morén och Monica Pettersson, Skogsstyrelsen
30 november 09.00-10.00 Regeringsuppdraget Hyggesfritt respektive naturnära skogsbruk Projektledarna Carl Appelqvist Skogsstyrelsen och Emma Mogren Naturvårdsverket
30 november 13.00-14.00 Hyggesfritt skogsbruk och rennäring Magnus Andersson, renskötare Ran Sameby och Andreas Lindberg, skogshandläggare på Svenska Samernas Riksförbund
30 november 15.00-15.45 Ekonomin i hyggesfritt skogsbruk: Lönar det sig? Back Tomas Ersson, Skog Dr, Universitetslektor, SLU Skogsmästarskolan
30 november 18.00-19.00 Hyggesfritt skogsbruk - definitionen Projektledare Carl Appelqvist och Erik Sollander skogspolitisk strateg, Skogsstyrelsen
1 december 13.00-13.40 Hyggesfritt skogsbruk kopplat till skogscertifieringen FSC Henrik von Stedingk, Skogs- och standardansvarig, FSC Sverige
1 december 15.00-16.30 Hyggesfritt skogsbruk och fördelar för biologisk mångfald Emma Liljewall, naturvårdsspecialist på Skogsstyrelsen
1 december 19.00-20.30 Introduktion till Hyggesfria metoder Helena Gustafsson och Tomas Nilsson, Skogsstyrelsen
2 december  10.00-10.45 Hyggesfritt skogsbruk och sociala värden Oskar Forsberg, specialist Skogens sociala värden, Skogsstyrelsen
2 december 12.00-12.45 Hyggesfritt från hytten Henrik Johansson och Tomas Björkesten, Skogsstyrelsen
2 december  14.00-15.30 Hyggesfritt i tätortsnära skogar – exempel från verkligheten Karin Arnell, Skogsstyrelsen, Thomas Weissenberg, Linköpings kommun och Jesper Haraldsson, Nybro kommun.

 

  • Senast uppdaterad: 2022-09-27