Granbarkborre. Foto Josefina Sköld

Granbarkborre

Granbarkborren är den insekt som gör mest skada på våra granskogar. Här kan du läsa mer om granbarkborren, hur den lever och vad du kan göra för att undvika skador på din skog.

Granbarkborren är en cirka 4 millimeter lång skalbagge som tillhör barkborrarna. Det finns cirka 90 arter av barkborrar i Sverige. Nästan 30 av dem kan leva på gran, men granbarkborren är den ende av dem som kan döda stora friska granar.

Förebygg angrepp

Granbarkborren förökar sig främst i färska vindfällen av gran. Tar du bort dem från skogen före sommarsemestern så skyddar du din skog från barkborreskador. Men du bör inte ta bort alla, det finns en mängd andra arter som också lever av nydöda granar. Bland dessa finns ett 20-tal andra barkborrearter. Dessa är ofarliga för levande friska granar, men är föda för rovinsekter som också äter granbarkborre.

Granbarkborren kommunicerar med dofter

Granbarkborren kan angripa levande granar när det finns för många granbarkborrar i förhållande till granens motståndskraft. Stressade granar doftar på ett speciellt sätt och detta känner granbarkborren.

När en hane luktat sig fram till en stressad gran börjar den borra sig in i den. Granen svarar genom att försöka dränka barkborren i kåda. Då kallar barkborren på sina artfränder med en särskild doft, ett feromon, som han tillverkar i sin kropp med hjälp av granens kåda.

Alla granbarkborrar, både hanar och honor, som flyger förbi känner doften och samlas på den stressade granen. Hanarna börjar omedelbart gnaga sig in i barken överallt. Granen försöker dränka alla i kåda, men till slut orkar den inte längre. Barkborrarna vinner, och kallar på honorna med ett annat doftämne. Honorna kryper in till hanens nybyggda parningskammare. Det brukar bli 2 – 3 honor per hane innan honorna signalerar till andra att det är fullsatt.

Från svärmning till nya barkborrar

Varje hona gnager sedan en rak, cirka 10 cm lång modergång som följer granens fiberriktning. Äggen läggs i gångens sidor. Larverna äter sig vinkelrätt ut från modergången och förpuppar sig efter 5-6 veckor. Efter ungefär en vecka som puppa kläcks de nya baggarna. De stannar under barken ytterligare ett par veckor och äter medan skalet hårdnar och de får den vuxna granbarkborrens bruna färg. 8-10 veckor efter svärmningen kan den nya generationen lämna granen och antingen angripa nya granar eller gräva ner sig i marken för att övervintra.

  • Senast uppdaterad: 2017-03-21