Granbarkborre

Granbarkborre

Granbarkborren är den insekt som gör mest skada på våra granskogar. På dessa sidor hittar du information om allt ifrån granbarkborrens biologi och svärmning till hur du hittar och bekämpar den.

Aktuellt just nu

  • Gå över din skog och leta efter skador - kontakta virkesköpare och planera för avverkning om du hittar granar som angripits av granbarkborre.
  • Ska du använda feromonfällor för bekämpning i vår och sommar? Se till att du har placerat ut fällorna senast den 31 mars, innan den första svärmningen kommer igång.
  • Se till att avverka och forsla bort vindfällda granar i god tid innan svärmningen, de blir annars ett lätt byte för granbarkborrarna.

Mild vinter - hur påverkar det granbarkborren?

I år har vi haft en ovanligt mild vinter i stora delar av landet. Hur det påverkar granbarkborrens överlevnad vet vi inte med säkerhet. Möjligen kan mycket vatten i markerna och milda temperaturer öka dödligheten hos de övervintrande skadeinsekterna. Samtidigt kan granarna bli mer stressade av att inte få en ordentlig vintervila och därmed bli mer mottagliga för angrepp till våren. Det är alltså svårt att säga om den milda vintern påverkar hur stora skador vi får kommande säsong. 

Om man väljer att avverka angripna träd under vintern kan det milda vädret innebära problem, eftersom barken inte är fastfrusen utan lättare faller av vid avverkningen. Om inte barken följer med ut vid avverkningen blir granbarkborrarna kvar i skogen och kan angripa nya träd till våren. 

Hitta angreppen i tid

Angrepp av granbarkborre kan identifieras under hela året, men det är särskilt viktigt att hålla utkik efter färska skador från maj till augusti. Läs mer om vad du ska leta efter på sidan Tecken på angrepp av granbarkborre.

Förebygg angrepp

Granbarkborren förökar sig främst i färska vindfällen av gran. Upparbeta vindfällena så snart som möjligt för bästa ekonomiska utbyte. Om skördaren barkar stockarna och/eller du tar bort dem från skogen före sommarsemestern så skyddar du din skog från barkborreskador. Du kan även förebygga angrepp genom att avverka så kallade riskbestånd. Läs mer om detta på sidan Bekämpning av granbarkborre.

  • Senast uppdaterad: 2020-03-05