Granbarkborre

Granbarkborre

Granbarkborren är den insekt som gör mest skada på våra granskogar. På dessa sidor hittar du information om allt ifrån granbarkborrens biologi och svärmning till hur du hittar och bekämpar den.

Aktuellt just nu

  • Årets svärmningen har startat i stora delar av Götaland och Svealand, vilket innebär risk för nya angrepp. Följ svärmningsövervakningen för att se när de svärmar där du har din skog.
  • Kontrollera din skog minst var fjärde vecka under svärmningsperioden maj-augusti. Kontakta virkesköpare och planera för avverkning om du hittar granar som angripits av granbarkborre.
  • Det är fortsatt viktigt att upparbeta färska granvindfällen. Här är risken för angrepp störst.  

Hitta angreppen i tid

Angrepp av granbarkborre kan identifieras under hela året, men det är särskilt viktigt att hålla utkik efter färska skador från maj till augusti. Läs mer om vad du ska leta efter på sidan Tecken på angrepp av granbarkborre.

Förebygg angrepp

Granbarkborren förökar sig främst i färska vindfällen av gran. Upparbeta vindfällena så snart som möjligt för bästa ekonomiska utbyte. Om skördaren barkar stockarna och/eller du tar bort dem från skogen före sommarsemestern så skyddar du din skog från barkborreskador. Du kan även förebygga angrepp genom att avverka så kallade riskbestånd. Läs mer om detta på sidan Bekämpning av granbarkborre.

  • Senast uppdaterad: 2020-05-26