Granbarkborre

Granbarkborre

Granbarkborren är den insekt som gör mest skada på våra granskogar. På dessa sidor hittar du information om allt ifrån granbarkborrens biologi och svärmning till hur du hittar och bekämpar den.

Aktuellt just nu 

  • De granar som angreps i början av sommaren börjar nu skifta färg till grön-gult, vilket gör att de är lättare att upptäcka.
  • Nya angrepp görs oftast högre upp i träden under senare delen av sommaren. Var observant på borrmjöl vid stambasen och nedfallna torra, gröna barr.  
  • Fortsätt att kontrollera din skog minst var fjärde vecka under augusti, i södra Sverige även till och med september. Kontakta virkesköpare och planera för avverkning om du hittar granar som angripits av granbarkborre.
  • Ta bort eller barka färska vindfällen av gran för att minska risken för angrepp i stående skog.

Hitta angreppen i tid

Angrepp av granbarkborre kan identifieras under hela året, men det är särskilt viktigt att hålla utkik efter färska skador från maj till augusti. Läs mer om vad du ska leta efter på sidan Tecken på angrepp av granbarkborre.

Förebygg angrepp

Granbarkborren förökar sig främst i färska vindfällen av gran. Upparbeta vindfällena så snart som möjligt för bästa ekonomiska utbyte. Om du barkar stockarna och/eller tar bort dem från skogen före sommarsemestern så skyddar du din skog från barkborreskador. I filmen Barkning av vindfällen får du råd hur du kan hantera enstaka vindfällen. 

Du kan även förebygga angrepp genom att avverka så kallade riskbestånd. Läs mer om detta på sidan Bekämpning av granbarkborre.

  • Senast uppdaterad: 2020-08-04