Granbarkborre

Granbarkborre

Granbarkborren är den insekt som gör mest skada på våra granskogar. På dessa sidor hittar du information om allt ifrån granbarkborrens biologi och svärmning till hur du hittar och bekämpar den.

Aktuellt just nu 

  • Granbarkborrarna är nu i vintervila. En del finns kvar under barken, medan andra grävt sig ner i marken.  
  • Det kan fortfarande finnas virkesvärde kvar att rädda i de granar som angreps under sommaren 2021.
  • Om du avverkar, se till att få med dig så mycket som möjligt av barken när virket transporteras bort. Då följer eventuella granbarkborrar som finns kvar under barken med ut ur skogen. 

Förebygg angrepp

Granbarkborren förökar sig främst i färska vindfällen av gran. Upparbeta vindfällena så snart som möjligt för bästa ekonomiska utbyte. Om du barkar stockarna och/eller tar bort dem från skogen före sommarsemestern så skyddar du din skog från barkborreskador.  

Du kan även förebygga angrepp genom att avverka så kallade riskbestånd. Läs mer om detta på sidan Bekämpning av granbarkborre.

Hitta angreppen i tid

Angrepp av granbarkborre kan identifieras under hela året, men det är särskilt viktigt att hålla utkik efter färska skador från maj till augusti. Läs mer om vad du ska leta efter på sidan Tecken på angrepp av granbarkborre.

  • Senast uppdaterad: 2022-01-18