Skylt biotopskydd

Angrepp av granbarkborre i skyddade områden

I formellt skyddade områden, till exempel naturreservat och biotopskydd, gäller inte samma regler för bekämpning av granbarkborrar och andra skadeinsekter som i den brukade skogen. Varje område har sina specifika syften och regler för vilka åtgärder som kan genomföras.

Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket arbetar tillsammans med berörda länsstyrelser för att begränsa angreppen i våra skogar med formellt skydd. Vilka åtgärder som kan genomföras måste bedömas i varje enskilt fall och beror på vilka regler som gäller i varje enskilt område.

I dokumentet Frågor och svar om granbarkborrar i formellt skyddade områden ger vi svar på några av de vanligaste frågorna om hur granbarkborreangrepp i till exempel naturreservat och biotopskyddsområden hanteras.

  • Senast uppdaterad: 2020-04-02