Granbarkborreangripet timmer vid väg

Bekämpning av granbarkborre

Det finns flera sätt att bekämpa granbarkborre. Vilken metod som är effektivast beror på skogens vitalitet, mängden barkborrar och hur väl bekämpningen utförs. Flera av metoderna kan med fördel kombineras.

Om du ska använda en metod som innebär att virke måste transporteras bort inom en viss tid så måste du kontakta din virkesköpare i god tid.

Om det visar sig vara omöjligt att hinna transportera bort angripna granar i tid är det bättre att låta träden stå kvar orörda än att fälla dem. Ett alternativ, om du har ett fåtal angripna granar, är att fälla och barka de angripna träden. Då är det inte lika bråttom att transportera ut de fällda träden. 

Enstaka granar som redan tappat barken eller som varit döda mer än en säsong bör lämnas kvar i skogen. De innehåller inte längre några granbarkborrar, utan bara naturliga fiender till dem, samt en mängd andra arter som så småningom bryter ner veden till näringsämnen för träden.

Du hittar utförlig information om respektive bekämpningsmetod via länkarna under Relaterade webbsidor.    

  • Senast uppdaterad: 2021-07-12