Insekticider på virkesvältor

Insekticider kan användas både som punktbehandling och som behandling av större virkesvältor för att bekämpa granbarkborren.

Storanet nät för mindre virkesvältor

Storanet är ett insekticidbehandlat nät som kan användas för punktbehandling av mindre virkesvältor. Det kan användas både i förebyggande syfte för att förhindra äggläggning i friskt virke och för att döda barkborrar som kläcks i redan angripet virke. Metoden kan därför användas där svärmning redan påbörjats. 

Produkten får inte längre säljas men får användas fram till och med 31 januari 2022.

Insekticider på större virkesvältor

Om olika omständigheter gör att det trots alla ansträngningar ändå ligger stora mängder virke som inte hinner transporteras till industri i tid, kan insekticider i nödfall användas för att förhindra att virket kan användas som yngelvirke. I dessa fall besprutas virket med insekticider och räknas då inte som punktbehandling. Det innebär att detta kräver anmälan till berörd kommun.

Insekticidanvändning är kringgärdad av myndighetsbeslut och certifieringsregler. Var uppmärksam på vad som gäller vid varje tidpunkt. 

Insekticider räknas som ett växtskyddsmedel och omfattas av växtskyddslagen. Läs mer om detta på sidan Användning av växtskyddsmedel.

  • Senast uppdaterad: 2021-07-12