Snytbagge. Foto Lars Severö. Foto: Lars Severö

Snytbagge

Snytbaggen gnager av barken på barrträdsplantor men även på tunnare grenar och rötter av större barrträd. Nyplanterade plantor dödas i stor utsträckning genom att gnaget ringbarkar stammen.

För närvarande finns inga insekticider som får användas på skogsplantor i Sverige. Däremot får behandlade importerade plantor planteras ut. De kemiska plantskydd som använts under lång tid ersätts successivt av mekaniska skydd med god verkan. 

Du kan läsa mer om snytbaggen på sidorna 46-64 i Skogsskötselserien, kapitel 12 - skador på skog, på Skogskunskap.se eller på SLUs webbplats. 

  • Senast uppdaterad: 2023-12-28