Angrepp av Törskatesvamp på en tallstam

Svampar

På de här sidorna kan du läsa om några olika svampar som kan angripa din skog.

Mer information om olika svampar som kan angripa träd finns på SLU:s webbplats.  

  • Senast uppdaterad: 2019-08-06