Askskottsjuka i det småbrutna jordbrukslandskapet cirka 1 mil öster om Falkenberg. Foto: Mats Carlén

Askskottsjuka

Askskottsjuka orsakas av en invasiv mikrosvamp som angriper askträd via blad och grenar in i stammen.

Sjukdomen kom till Sverige i början av 2000-talet och kan döda askar i alla storlekar. Vissa askar är dock mindre mottagliga och överlever angrepp.

Du kan läsa mer om askskottsjuka på sidorna 41-46 i Skogsskötselserien - Skador på skog, del 2.

  • Senast uppdaterad: 2023-08-14