Ung tall angripet av knäckesjuka på brandfältet i Västmanland. Foto: Lennart Svensson

Knäckesjuka

Knäckesjuka är en rostsvamp som värdväxlar mellan tall och asp. Skadorna sätter ner tillväxten på tallen och deformerar stammar och grenar. Små plantor kan dö, men knappast plantor som blivit några decimeter höga. Tallar över 3 meter angrips sällan.

Du kan läsa mer om knäckesjuka på sidorna 23-27 i Skogsskötselserien - Skador på skog, del 2.

  • Senast uppdaterad: 2023-08-14