Angrepp av skadesvampen Phytopthora på ekstam. Foto: Mats Carlen

Phytophthora

Phytophthora-arter är svampliknande mikroorganismer med förmågan att orsaka allvarliga skogsskador på framförallt al, ek och bok i södra Sverige. Phytophthora skadar de fina rötterna och orsakar utglesade kronor eller sår på stammen.

Symtomen är dock diffusa och kan lätt förväxlas med andra skadeorsaker, vilket gör att det behövs expertis och laboratorieanalys för att bekräfta smittan.

Den internationella växthandeln är den viktigaste spridningsvägen för Phytophthora.

Du kan läsa mer om Phytophthora på sidorna 47-52 i Skogsskötselserien - Skador på skog, del 2.

  • Senast uppdaterad: 2023-08-14