Rotmurkla

Rotmurkla

Rotmurkla är en mycket vanlig svamp i nyligen bränd skog. Den lever på nyligen dödade eller försvagade rotsystem hos barrträd.

Fruktkroppar syns mest året efter branden och det är också då riskerna för planterade barrplantor är störst. Du kan undvika problem med rotmurkla genom att låta hygget vila eller genom att använda dig av sådd eller självföryngring istället för plantering.

Du kan läsa mer om rotmurkla och hur man kan förebygga skador på sidorna 42-45 i Skogsskötselserien - Skador på skog, del 1.

  • Senast uppdaterad: 2023-08-14