Rotröta på en granstock i genomskärning. . Foto: Michael Ekstrand

Rotröta

Rotröta är ett samlingsnamn för skador som orsakas av flera vednedbrytande svampar. Den viktigaste svampen i Sverige är rottickan som årligen orsakar ekonomiska förluster i miljardklassen.

Mest drabbas granen men även andra trädslag angrips. Med kunskap om hur olika skogsskötselåtgärder påverkar rottickans spridning och med rätt planering kan du hålla tillbaka angrepp.

Du kan läsa mer om rotröta på sidorna 16-34 i Skogsskötselserien - Skador på skog, del 1.

  • Senast uppdaterad: 2023-08-14