Snöskytte på tall i närbild. Foto: Frida Carlstedt

Snöskytte

Snöskytte är en svampsjukdom som vid gynnsamma förhållanden kan orsaka svåra skador och döda träd i tallföryngringar i norra Sverige.

Svampen angriper endast barr som varit täckta med snö. Svampens rottrådar (mycel) växer genom snön från planta till planta. Skadornas omfattning står i direkt proportion till snötäckets tjocklek och hur länge det har legat.

Du kan läsa mer om snöskytte på sidorna 35-41 i Skogsskötselserien - Skador på skog, del 1.

  • Senast uppdaterad: 2023-08-14