Tallplanta angripen av tallskytte. Fotograferat i Sjöatorp, Alvesta, våren 2021. Foto: Lennart Svensson

Tallskytte

Tallskytte är en svampsjukdom som främst drabbar unga tallar i södra och mellersta Sverige samt i plantskolor i hela landet. Angripna barr blir röd-gröna för att övergå i rödbrunt under våren. På sommaren kan träden bli kala så när som på de nya gröna, ofta förkortade, årsskotten.

Skadorna koncentreras oftast till de yngsta barren i kronans nedre del. Angrepp leder till minskad tillväxt och små plantor dör ofta. Vid svåra angrepp kan även stora tallar angripas och om angreppen upprepas kan tallen dö. Om det blir en sval och mycket regnig juni månad kan dock mycket hårt angripna träd repa sig och överleva.

Hög nederbörd under sommaren gynnar sporspridningen och kan leda till mycket allmänna angrepp på hösten.

Sprids på sensommaren och hösten

Livscykeln för tallskytte är ettårig. Sporerna sprids på sensommaren och hösten och strax därefter kan bleka fläckar synas på angripna barr. Barren hinner ofta falla av under sommaren innan fruktkropparna utvecklas. Dessa är svarta och ovala och öppnar sig med en längsgående springa. Till skillnad från tallbarrsprickling har tallskytte inga svarta tvärband mellan de längsgående fruktkropparna.

Röjning är bästa skyddet

Svaga och misskötta plantor klarar sig sämst mot tallskytte. För dig som skogsägare gäller det att plantröja i täta föryngringar i tid (cirka 0,5-1,0 meter höga) och ha koll på utvecklingen. Om ett stort antal plantor skulle dö bör du överväga att hjälpplantera.

  • Senast uppdaterad: 2023-08-14