Törskateangrepp på en tallplanta. Foto: Anders Lindqvist

Törskate

Törskatesvampen angriper både yngre och äldre tall. Betydande angrepp på yngre tall har på senare år uppträtt i norra Sverige, framför allt i norra Norrland.

Törskate kan ge stora ekonomiska förluster eftersom den leder till stora avgångar i ungskog och yngre gallringsskog. 

Du kan läsa mer om Törskatesvampen på sidorna 28-33 i Skogsskötselserien - Skador på skog, del 2.

  • Senast uppdaterad: 2023-08-14