Tillgänglighetsredogörelse gisportal.skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen ansvarar för gisportal.skogsstyrelsen.se. Den här sidan beskriver hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Webbplatsen innehåller flera tjänster. Vi är medvetna om att delar av dem inte är helt tillgängliga.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt. 

I tjänsterna Svärmningsövervakning samt Naturnära jobb finns följande brister:

  • Länkar som val av län i lista. Det är inte uppenbart att län ska väljas.
  • Tangentbordsnavigation fungerar inte fullt ut.
  • De popup-funktioner som finns kan inte hanteras via tangentbordet.
  • Webbplatsen är inte anpassad för olika skärmstorlekar och fungerar inte bra på mobil.

I tjänsten Produktionsstatus - Laserdata skog och Skogliga grunddata finns följande brister:

  • Popup-funktioner som finns i kartan kan inte hanteras via tangentbordet.
  • Det finns brister i sidans html-kod vad gäller aria-attribut för att förmedla struktur.

Kontakta oss om du behöver hjälp med att ta del av detta material. Du kan mejla, ringa eller använda formuläret på sidan Tillgänglighet för att kontakta oss. 

Oskäligt betungande anpassning

Skogsstyrelsen åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Karttjänsterna har tagits fram med hjälp av en produkt från en extern leverantör (ESRI). De brister och problem som finns åtgärdas löpande när det kommer nya versioner av produkten.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av gisportal.skogsstyrelsen.se. Vi gör även manuella granskningar.

Senaste bedömningen gjordes den 6 oktober 2021.

Redogörelsen uppdaterades den 6 oktober 2021.

  • Senast uppdaterad: 2021-07-06