Tillgänglighetsredogörelse kunskapsportalen.skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen ansvarar för kunskapsportalen.skogsstyrelsen.se, som är en tjänst för att presentera vårt utbud av avgiftsfria skogsträffar och webbaserade utbildningar.

Den här sidan beskriver hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

 Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt. Kontakta oss om du behöver hjälp med att ta del av detta material. Du kan ringa, mejla eller använda formuläret på sidan Tillgänglighet för att kontakta oss.

  • Tangentbordsnavigation fungerar inte fullt ut.
  • Användarna kan inte pausa eller stänga av rörelser.
  • Utför oväntade förändringar vid inmatning.
  • Ingen textning av direktsändningar.

Oskäligt betungande anpassning

Skogsstyrelsen åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Kunskapsportalen har tagits fram med hjälp av en produkt från extern leverantör (Visma). Vår tillgänglighetsredogörelse är baserad på deras underlag (Saba Cloud Accessibility Conformance Report Section 508/WCAG Edition).

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) och vi gör manuella granskningar.

Senaste bedömningen gjordes den 1 juli 2021.

  • Senast uppdaterad: 2021-07-06