Tillgänglighetsredogörelse minasidor.skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen ansvarar för minasidor.skogsstyrelsen.se (Mina sidor), som är vår e-tjänst för skogsägare och deras ombud. Den här sidan beskriver hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

E-tjänsten Mina sidor innehåller flera tjänster. Vi är medvetna om att de inte är helt tillgängliga.

Innehåll som inte är tillgängligt

I tjänsterna Kartprogrammet och Webbappen går det inte att navigera fullt ut med enbart tangentbordet och dokument som skapas upp är inte tillgängliga. Det finns också inbyggda manualer i pdf-format som inte kan läsas korrekt av skärmläsare.

Pdf-versionen av grundrapporten i tjänsten Min skogsdata är inte helt tillgänglig. Till exempel går det inte att navigera i den med enbart tangentbordet.

I tjänsten Utforska i kartan kan inte allt innehåll runt kartan läsas upp av skärmläsare.

Kontakta oss om du behöver hjälp med att ta del av något material. Du kan mejla, ringa eller använda formuläret på sidan Tillgänglighet för att kontakta oss. 

Oskäligt betungande anpassning

Skogsstyrelsen åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Tjänsterna Kartprogrammet och Webbappen har brister som vi inte kommer åtgärda med anledning av de kommer att stängas ner och ersättas av nya tjänster. Just nu arbetar vi med att bygga om Mina sidor från grunden och att göra det nya systemet tillgängligt. Tjänsterna Min skogsdata och Utforska i kartan är delar av det nya systemet.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av minasidor.skogsstyrelsen.se. Vi gör även manuella granskningar.

Senaste bedömningen gjordes den 28 april 2021.

Redogörelsen uppdaterades senast den 10 maj 2021.

  • Senast uppdaterad: 2021-05-10