Logga för Filmskogen

Välkommen till filmskogen

Här hittar du aktuella filmer som Skogsstyrelsen producerat. Filmerna ligger samlade under olika ämnesrubriker.

Här finns bland annat många filmer om målbilderna för god miljöhänsyn men också länkar till andra filmer om skog och klimat, körskador och skogens sociala värden. 

  • Senast uppdaterad: 2022-10-03