Film om miljöhänsyn – ett sätt att bevara biologisk mångfald

En film som tar upp miljöhänsyn mer övergripande. Finansierad med bidrag från EU:s landsbygdsprogram.

  • Senast uppdaterad: 2023-01-30