Film om tillsyn för uthållig produktion

Svarskort, vägledning, beslut, vite – det är inte alltid så enkelt att veta vad det innebär. En film om hur Skogsstyrelsen arbetar med tillsyn i ett ärende som rör föryngringsavverkning.

  • Senast uppdaterad: 2019-03-11