Mängder av granbarkborrar i en fälla

Filmer om granbarkborre

Här hittar du Skogsstyrelsens filmer om skadeinsekten granbarkborre. De visar bland annat hur du känner igen angripna träd, vilka träd som är viktigast att hugga och när olika bekämpningsmetoder är som mest effektiva.

  • Senast uppdaterad: 2020-06-22