Filmer om körskador

Två filmer om körskador finansierade med bidrag från EU:s landsbygdsprogram.

Problemen med körskador kan förhindras genom bra planering i fält och att alla berörda får bra kartor.

Skogsvårdslagen definierar vad som ska betraktas som allvarliga körskador och som därför ska förhindras. Utgångspunkten för denna definition är effekten av körskadan, inte hur djupt och långt körspåret är.

  • Senast uppdaterad: 2019-04-03