Logotyp skogens ekosystemtjänster.

Fem filmer om skogens ekosystemtjänster

Skogen ger människan mycket mer än det vi oftast tänker på. Tillsammans med Naturvårdsverket har Skogsstyrelsen tagit fram fem filmer som beskriver exempel på skogens ekosystemtjänster. Filmerna vill förmedla en helhetssyn på skog, att naturen bidrar till fungerande livsmiljöer för växter och djur och till människors välbefinnande.

Filmerna berättar om hur viktig skogen är för den gröna infrastrukturen, att den bidrar med grundstenar som pollinering och markens bördighet och ”gör jobbet” genom exempelvis vattenreglering och lagring av kol. Skogens betydelse för kropp och själ och hur den bjuder människorna ett dukat bord tas också upp i filmerna.

Filmerna passar att visas på skogsträffar, seminarier och i skolor och i studiecirklar där de kan väcka intresse, sprida kunskap och skapa förståelse för alla nyttor som skogen ger oss människor.

Filmernas beskrivningar av skogens ekosystemtjänster är hämtade ur Skogsstyrelsens rapport 2017/13 Skogens ekosystemtjänster – status och påverkan. I filmerna medverkar också personer med olika arbeten kopplade till skog. 

  • Senast uppdaterad: 2023-01-30