Lars Vikinge i ett av björkbestånden

Lars odlar björk på granmark

Lars Vikinge får ofta höra att han är lite galen som envisas med att bara plantera björk på sin mark, men han är tydlig med att han i huvudsak är en "barrproducent". Däremot tror Lars att det är viktigt att växla trädslag på markerna för att behålla markens vitalitet.

Jag möter upp Lars Viking en solig försommardag på hans gård några mil söder om Linköping. Ganska snabbt kommer vi in på björkskogsskötsel, ett av Lars favoritämnen när det gäller skogsbruk.   

Växtföljd för att behålla den instabila brunjorden

Stora delar av Lars marker består av näringsrika instabila brunjordar, som Lars vill behålla. Fastighetens areal domineras till cirka 80 procent av barr. 

- Om jag driver barrgeneration efter barrgeneration på dessa marker kommer den från början så näringsrika brunjorden att övergå till den surare, mer näringsfattiga jordmån podsol på sikt. Då kommer jag att tappa produktion, säger Lars.

- För att behålla jordens vitalitet krävs mer radikala åtgärder, som att driva upp exempelvis en björkgeneration på marken tillägger han.

Stora problem med rotröta

På stora områden har Lars problem med rotrötan på granen. Växelodling är en del av lösningen på problemet, jorden vitaliseras samtidig som man "tvättar" bort en del av rötan.

- Jag tror inte att den försvinner helt men du minskar problemet och du får en generation oskadat björkvirke, tillägger Lars.

Planterar endast förädlat material

Lars visar stolt upp ett av sina bestånd där målet är att det vid föryngringsavverkningen ska finnas cirka 100 stammar/ha som har minst tio meter kvistfritt timmer. För att lyckas med det måste du satsa på högförädlat material.

- Du måste även våga välja bort lite volymproduktion för att få fram sågtimmer tillägger Lars.

I just detta bestånd är det den finska plantagebjörken Loppi, som Lars har använt. Han gillar björk med finska härkomster. Han tycker att de har väldigt fin stam- och kronform, samtidigt som de växer väldigt bra. Nuförtiden planterar han i huvudsak den finska plantan Oitti på fastigheten, men han använder även den svenska plantan Ekebo 5.

Plantera gran på åkermark

- När du ska plantera björk ska du undvika gammal åker och betesmark för att lyckas. På gamla gräsmarker får du bara problem med sork, hare, rådjur, hjort och älg säger han.

På skogsmark har plantorna lättare att ta sig förbi viltet, då det finns annat att äta på hygget. Det bästa är om det finns ett kraftigt aspuppslag säger Lars. Då klarar sig björken i princip oskadd igenom betesfasen.

Ved förbättrar björkens kalkyl

Lars är en man med många strängar på sin lyra. För att förbättra kalkylen i gallringarna går björken till ved.

- Det gör att jag får minst dubbla massavedspriset, och jag ser stor potential i att öka försäljningen av fin brasved säger Lars.

Tidigare har han producerat upp emot 500 m³ pannved.

- Men vedeldarna är ett utdöende släkte, myseldarna däremot, bara ökar i antal, säger Lars och ler.

Han hoppas på att marknaden ska få upp ögonen för björken, och att det ska bli bättre betalt för sågtimmer.

// Mattias Sparf, skogskonsulent

  • Senast uppdaterad: 2023-01-30