Dovhjort

Dovskötselområde på försök

Ljung-Stjärnorps dovskötselområde i Östergötland var från början ett älgskötselområde. Men när även dovvilt och vildsvin etablerat sig räcker den naturliga födan inte längre till. Nu tar medlemmarna ett helhetsgrepp om viltfrågan.

Efter ett flertal diskussioner om hur man skulle hantera de ökande klövviltstammarna tog Ljung-Stjärnorps styrelse initiativet i maj att samla till möte. De bjöd in representanter ifrån

  • LRF
  • Länsstyrelsen
  • Jägarförbundet
  • Älgförvaltningsområdet samt
  • markägarrepresentanter.

Hur upplevde de andra situationen? Fanns intresse för att jobba fram en sund förvaltningsplan på den allt ökande dovviltstammen?

Samarbete på kort- och lång sikt

Jodå, visst fanns det intresse och ett samarbete mellan samtliga intressenter har nu dragit igång i området. Syftet är bland annat att ta fram en långsiktigt mätbar inventeringsplan men även en kortsiktig plan som jaktlagen kan påverka.

Andra målbilder är att

  • minska antalet viltolyckor i området
  • minska antalet enskilda ansökningar för skyddsjakt till länsstyrelsen
  • kunna tillåta en högre älgstam tack vare kontroll och fakta på kronvilt, dovvilt, vildsvin och rådjur
  • respektera varandras intressen och enas om en målbild.

Resultat först om tre år

Inför jaktåret 2017/2018 har organisationerna tillsammans tagit fram ett antal riktlinjer. De gäller bland annat avskjutning, jaktformer, inventering och utfodring av vilt. Området räknar med att se resultat av samarbetet tidigast om 3 år, då kan man se en trend av den fakta området fått in sedan 2013 och de kommande 3 åren på inventeringar kontra avskjutningar.

- Målet är att inom skötselområdet bibehålla en livskraftig stam av dovhjort som harmonierar med de areella näringarna och de övriga klövviltstammar som nu finns, samt att tillhandahålla möjligheter för skogs och jordbruksföretagare inom området att kunna påverka sin situation och känna framtidstro, säger Daniel Andersson som är ordförande i området.

Viktigt  med samsyn

- Vår framgångsfaktor är nog att vi har jobbat fram en samsyn, även med de som arrenderar marken. Alla intressenter känner sig delaktiga och lyssnade på, fortsätter  Daniel Andersson.

Som området själva uttrycker det "Ett steg närmare samförvaltning av klövvilt och ett Ljung-Stjärnorp viltskötselområde".

//Maria Hedlund

  • Senast uppdaterad: 2017-10-25