Multiskadad skog

Multiskadad ungskog uppmärksammas

Är den norrländska furan hotad? Den frågan ställer sig Tobias Gramner på Skogsstyrelsen, som är projektledare för ett samverkansprojekt som syftar till att öka kunskapen och vända trenden med multiskadad ungskog.

Problematiken med multiskadad ungskog har länge varit känt på det lokala planet. Men det är först på senare år som större satsningar börjar göras för att komma tillrätta med problemet. Skadorna har under 2000-talet ytterligare ökat i omfattning och ett antal inventeringar har gjorts under åren. 2019 publicerade Skogsstyrelsen en rapport som sammanställde möjliga orsaker och åtgärder.

Allvarligt läge

- Läget är allvarligt och problematiken finns i hela Norrland. En satellitbildsanalys som gjordes av Skogsstyrelsen 2019 över Norrbottens och Västerbottens län, visar att ungefär en fjärdedel av ungskogarna är i dåligt skick. Det är tallen som är mest utsatt, med en påtagligt reducerad tillväxt, och under 2020 ser vi att det framförallt är älg och törskate som orsakat de största skadorna. Men även andra skador förekommer, som till exempel gremmeniella, knäckesjuka och snöskytte, säger Tobias Gramner. 

Projekt ska uppmärksamma problemet

En rad skogliga organisationer, samt SLU och Skogforsk ingår i den nya projektorganisationen.

Tobias hoppas att frågan om multiskadade ungskogar nu äntligen har uppmärksammats. 

- Vi behöver på ett systematiskt sätt lokalisera och följa skadeläget och genom samverkan och spridning av kunskap öka skogsbrukets förmåga att identifiera och hantera de skador vi ser idag. På lite längre sikt vill vi genom forskning hitta vägar att förebygga skador.

Aktiviteter som skall genomföras inom projektet är bland annat att sammanställa nuvarande forskningsläge, förbättra möjligheterna till att använda fjärranalys samt göra en konsekvensanalys av skadenivåerna.

- Vi kommer även att anordna utbildningstillfällen i ämnet, såväl fysiska träffar och utbildningar på plats i skogen som en utbildning på webben, säger Tobias.

Projektet startade 2020 och förväntas pågå i tre år. I dagsläget omfattar projektet Norrbottens och Västerbottens län, men kommer sannolikt att utökas med Jämtlands och Västernorrlands län under 2021.

Vad är multiskadad skog?

Multiskadad skog har drabbats av fler än en typ av skada som inom ett landskapsavsnitt sammantaget påverkar trädens vitalitet, tillväxt och överlevnad. De olika skadorna kan förekomma i olika kombinationer och frekvens från plats till plats, fläckvis också som en enda skada.

  • Senast uppdaterad: 2021-12-03