vinterväg

Nya filmer om vägbyggnad och vägunderhåll

Skogsstyrelsen har i samverkan med skogsbruket tagit fram ett flertal filmer som handlar om vägbyggnation och vägunderhåll. Filmerna är i första hand riktade till vägsamfälligheter samt yrkesverksamma och finns tillgängliga på skogskunskap.se.

Hittills har fem filmer släppts med olika teman:

  • Vägbyggnation beskriver alla steg från planering till färdig skogsbilväg, och dessutom vilka misstag som kan ske om inte anvisningarna följs. 
  • En film går igenom Skogsstyrelsens anvisningar för projektering och byggande av skogsbilväg i klass 3 och 4. 
  • Slutligen tre filmer om vägar på vintern; vintervägunderhåll, halkbekämpning samt vägupptagning och snödikning. I filmerna får du handfasta tips om hur du ska tänka kring dina skogsbilvägar på vintern.

Under våren 2022 kommer ytterligare fyra filmer som handlar om allt från vikten av att skapa en bra grund vid vägbyggnation, till mer information om hur man på lämpligaste åtgärdar olika typer av vägskador.

Stefan Gunnarsson är vägspecialist på Skogsstyrelsen och har varit delaktig i framtagandet av filmerna. Han tipsar om att man gärna kan titta på filmerna och sedan diskutera i vägföreningen vad det finns för behov av och möjligheter till förbättringar.

Viktigt med väl underhållen skogsbilväg

– Som skogsägare är bra underhållna skogsbilvägar en förutsättning för att skogsbruket ska fungera. Du ska ha en tillgänglig råvara, du ska kunna komma ut och göra tillsyn på din skog. Vägarna är en livsnerv för att du ska kunna göra åtgärder i din skog, både till vardags och efter större händelser som vid storm eller granbarkborreangrepp, berättar Stefan och fortsätter;

–​ Att bygga och underhålla skogsbilvägar kostar pengar, därför är det viktigt att vi inte har fler vägar än vi faktiskt behöver. I stället ska vägarna ha rätt dragning, gärna så de kan sörja för flera fastigheter, och vara byggda på rätt sätt. På så sätt får man samordningsvinster och lägre underhållskostnader. Det är också att hushålla med naturresursen, det växer ju ingen skog där vi har vägen. Om varje markägare med smala skiften ska ha sin egen väg försvinner ganska många hektar produktiv skogsmark, fortsätter han. 

Stefans tre tips kring vintervägunderhåll

  • Se över skicket på vägen i god tid innan vintern. Hyvla och forma vägen innan den fryser ihop under höstvintern så rinner smältvattnet undan fortare och orsakar mindre bekymmer när det blir snösmältning.
  • Var försiktig vid snöröjning av vägar så man inte överplogar. Det är annars risk att fordon hamnar i diket då man lätt kan luras att köra för nära en vägkant som egentligen är ett snöfyllt dike.
  • Vägar som skall användas nära efter tjällossningen; ploga och snödika dessa vägar lagom till att vårsolen tittar fram så tinar och torkar vägen upp fortare och risken för skador på vägen minskar avsevärt. Handlar det om en väg som inte klarar trafik under tjällossningen så ska man vara noga med att stänga vägen tills den torkat upp.
  • Senast uppdaterad: 2022-10-14