Helikopter släpper vattenbomb över skogsbrand i Västmanland.

Skogsbranden i Västmanland 2014

Här finns samlad information om den stora branden och dess förlopp och hur livet spirar igen på brandfältet när återbeskogning och andra åtgärder tagit vid efter släckningsarbetet.

Den 31 juli 2014 utbröt en omfattande skogsbrand i Västmanland då ett område på 13 100 hektar skog brann upp. Mer än 100 skogsägare drabbades och 1,4 miljoner kubikmeter skog förstördes. Det fick förstås stora konsekvenser på många sätt. En del av den brända skogen har avverkats och nu pågår föryngringsarbetet. Mer än halva ytan har avsatts som naturreservat och ekopark. 

  • Senast uppdaterad: 2020-12-18