Skog som brunnit.

Brandförloppet

Sommaren 2014 var varm och torr och SMHI varnade för extremt stor brandrisk.Den 31 juli larmades om en skogsbrand i närheten av Seglingsberg i Västmanland, en brand som skulle få stora konsekvenser.

Branden i Seglingsberg startade troligen av en markberedare och när maskinföraren larmade brann ett område på cirka 30 gånger 30 meter. Föraren angav exakt GPS-position men till följd av att kartor inte var uppdaterade körde brandbilarna fel. Släckningsarbetet försenades med en halvtimme och elden hade då tagit sig ordentligt. Området som brann var nu 300 gånger 1 000 meter stort. Ett 30-tal brandmän bekämpade branden och till sin hjälp hade de en civil helikopter som släppte ner vatten. Det blåste kraftigt och den oländiga terrängen försvårade släckningsarbetet.

Branden fortsatte att sprida sig norrut och den 3 augusti omfattade brandområdet cirka 2 700 hektar. Cirka 100 personer och ett tiotal helikoptrar arbetade med att försöka släcka branden. Då luftfuktigheten dagen därpå väntades minska från 50 procent till 20 procent behövdes hjälp av särskilda brandbekämpningsplan. Italien och Frankrike kontaktades och för första gången bad Sverige om hjälp från utlandet för att bekämpa en brand.

"Den svarta måndagen"

Den 4 augusti var en av sommarens varmaste dagar med en temperatur upp mot 34 grader. Värmen tillsammans med höga vindstyrkor gjorde att branden spred sig okontrollerat. Människor och djur behövde evakueras från flera gårdar och snart hotades hela samhällen. Omkring 500 personer evakuerades från Gammelby och ungefär lika många från Västervåla och Ängelsberg. En timmerbilsförare omkom när han blev fast i lågorna. Hans kollega fick 65-procentiga brännskador men överlevde.

På kvällen nådde brandfronten sjön Snyten, som i normala fall skulle utgjort ett naturligt stopp för branden. Branden var dock så kraftig att den hoppade drygt en kilometer och antände skog på norra sidan sjön. Totalt omfattade branden mer än ett 13 000 hektar stort område, omkring 1 000 människor och 1 700 boskapsdjur hade evakuerats och byggnader stod i brand. Branden var nu bara någon mil från Norbergs tätort.

Vändpunkten

Något beslut om att evakuera Norberg behövde aldrig fattas. På kvällen den 4 augusti sjönk temperaturen, vinden mojnade och luftfuktigheten steg återigen. Detta var tillräckligt för att stoppa eldens explosionsartade framfart och släckningsarbetet började få effekt. Den 11 augusti inriktades arbetet på att släcka branden i ytterområdena för att förhindra fortsatt spridning. Det regnade nu rejält och man räknade med att branden inne i området skulle slockna av sig själv. Räddningsledaren förklarade att branden var under kontroll men det fortsatte att ryka och glöda inom brandområdet. Fortfarande var det stora säkerhetsproblem för brandmännen. Stående träd med avbrunna rötter föll lätt och stora delar av marken var som en stor glödbädd. Nästan 200 personer arbetade med att bevaka begränsningslinjerna och bekämpa ett antal kvarvarande brandhärdar. I slutet av augusti trappades räddningsinsatsen successivt ner för att officiellt avslutas den 11 september.

  • Senast uppdaterad: 2021-10-25