Skogsstyrelsens kontaktpersoner för grön infrastruktur

Här hittar du namn och telefonnummer till Skogsstyrelsens kontaktpersoner för arbetet med grön infrastruktur i länen.

Om du vill mejla, är adressen fornamn.efternamn@skogsstyrelsen.se

Norrbotten: Lena Wiss, tfn 0978-746 86

Västerbotten: Cecilia Persson, tfn 0951-266 84

Jämtland: Anette Arvidsson, tfn 0696-171 95

Västernorrland: Eva Jörgensen, tfn 0660-26 65 54, Mikael Gudrunsson, tfn 0611-837 47

Dalarna: Maria Blomkvist, tfn 0250-59 51 03

Gävleborg: Lena Samuelsson, tfn 0278-356 70

Stockholm: Stefan Eklund, tfn 08-514 514 62

Gotland: Karolina Sundblad, tfn 0498-25 85 21

Sörmland: Linda Munter, tfn 0155-26 49 88, Magnus Boström, tfn 0150-66 95 79

Örebro: Sanna Mårtensson, tfn 019-44 64 22

Uppsala: Karin Lindh, tfn 018-27 88 13

Västmanland: Karin Lindh, tfn 018-27 88 13

Värmland: Ewa Nilsson, tfn 0560-68 99 57

Halland: Ingvar Paulsson, tfn 0346-377 52, Anders Johannesson, tfn 0346-377 56

Jönköping: Thomas Wallertz, tfn 0380-478 74

Västra Götaland: Mayra Caldiz, tfn 0522-64 57 07

Blekinge: Johannes Holswilder, tfn 0457-45 51 36

Skåne: Jan Lannér, tfn 0413-294 82

Kronoberg: Eva Johansson, tfn 0470-72 61 21

Kalmar: Roland Persson, tfn 0481-482 54

Östergötland: Magnus Wadstein, tfn 013-32 97 38

  • Senast uppdaterad: 2018-05-17