Skogsstyrelsens kontaktpersoner för grön infrastruktur

Här hittar du namn och telefonnummer till Skogsstyrelsens kontaktpersoner för arbetet med grön infrastruktur i länen.

Om du vill mejla är adressen fornamn.efternamn@skogsstyrelsen.se

Norrbotten: Lena Wiss, telefon 0978-746 86

Västerbotten: Helena Dehlin, telefon 090-15 83 20

Jämtland: Anette Arvidsson, telefon 0696-171 95

Västernorrland: Mikael Gudrunsson, telefon 0611-837 47

Dalarna: Maria Blomkvist, telefon 0250-59 51 03

Gävleborg: Lena Samuelsson, telefon 0278-356 70

Stockholm: Stefan Eklund, telefon 08-514 514 62

Gotland: Amanda Magnusson Overmark, telefon 0498-25 85 05

Sörmland: Monica Pettersson, telefon 019-44 64 03

Örebro: Monica Pettersson, telefon 019-44 64 03

Uppsala: Karin Lindh, telefon 018-27 88 13

Västmanland: Karin Lindh, telefon 018-27 88 13

Värmland: Ewa Nilsson, telefon 0560-68 99 57

Halland: Ingvar Paulsson, telefon 0346-377 52

Jönköping: Thomas Wallertz, telefon 0380-478 74 och Tomas Björkesten, telefon 036-19 62 08

Västra Götaland: Mayra Caldiz, telefon 0522-64 57 07

Blekinge: Johannes Holswilder, telefon 0457-45 51 36

Skåne: Jan Lannér, telefon 0413-294 82

Kronoberg: Eva Johansson, telefon 0470-72 61 21

Kalmar: Roland Persson, telefon 0481-482 54

Östergötland: Magnus Wadstein, telefon 013-32 97 38

  • Senast uppdaterad: 2019-11-05