Pärlemorfjäril

Ombud och delegering

Du kan delegera rättigheter för Mina sidor kartprogram, Min skogsdata och försöksportalen till ditt skogliga ombud eller någon annan som du har förtroende för.

Delegera till Skogsstyrelsen

Om du delegerar rättigheter till Skogsstyrelsens kan du och din konsulent gemensamt titta på och diskutera dina kartor, planeringar och ärenden. Delegeringen är giltig i åtta timmar, men du kan när som helst förlänga eller avbryta den. Skogsstyrelsen kan bara se de delar du aktivt väljer att dela ut.

Delegera till ombud

Du kan delegera dina rättigheter i Mina Sidor till ditt skogliga ombud. Om du väljer att delegera både läs- och skrivrättigheter har det skogliga ombudet även möjlighet att lämna in avverkningsanmälningar för din räkning. Delegeringen kan gälla tillsvidare eller vara tidsbegränsad. Du kan när som helst ändra, förlänga eller avbryta en pågående delegering.

Fullmakt - delegera via blankett

Om du inte har möjlighet att delegera via Mina sidor kan du fylla i och skicka in en fullmakt.