Kartbild.

Försöksportalen

Försöksportalen är till för dig som vill utveckla din skogsskötsel och pröva på någon av alla de skötselåtgärder som kanske inte används så ofta, men som rätt använda kan ge bättre resultat. Varje skog är unik, och något som fungerar bra på ett ställe gör det inte alltid där förutsättningarna är annorlunda.

Försöksportalen är tänkt att vara ett ställe där skogsägare kan dela med sig av sina försök och erfarenheter om skogsskötsel. Både det som har fungerat väl och sådant som inte blev som det var tänkt. För att det ska bli så måste försöken publiceras. Vi hoppas att du väljer att publicera dina försök. Syftet med försöksportalen är att vi ska lära oss mer om skogsskötsel och främja en hög produktion och en bättre miljö i skogen.