Lingon

Frågor och svar - Grönt kuvert

Vad är det gröna kuvertet?

Ett grönt kuvert är en sammanställning av information ur myndigheternas register om en eller flera fastigheter. Skogsstyrelsen har tagit fram informationen för att underlätta ditt skogsbruk tillexempel för att skapa en skogsbruksplan eller en planering.

Varför kan jag skapa flera gröna kuvert?

Varje grönt kuvert innehåller en brukningsenhet. Om du äger skog i flera kommuner eller i flera ägarkonstellationer kan det därför finnas flera gröna kuvert att skapa och skriva ut.

Varför stämmer inte informationen i mitt gröna kuvert?

Informationen i det gröna kuvertet utgör inget beslut eller definitiv bestämning av fakta och gränsdragningar. Informationen kan innehålla brister, till exempel när det gäller:

  • lägesnoggrannhet
  • fullständighet
  • aktualitet.

Du som skogsägare måste därför själv kontrollera hur det ser ut i din skog före avverkning eller annan åtgärd. Det gröna kuvertet är inte komplett. Det finns information i många register som du kan behöva ta hänsyn till.

Vad innebär aktuella ärenden?

Aktuella ärenden är oftast avverkningsanmälningar men kan också vara andra former av ansökningar eller anmälningar. Det kan till exempel vara att du eller tidigare ägare har planerat att plantera med främmande trädslag eller kanske planerat omläggningar av skogsmark till annat ändamål, som skogsbilvägar eller jordbruksmark.

  • Senast uppdaterad: 2017-04-18