Mer om inloggning

Har du läst vanliga frågor och svar om inloggning men har fortfarande problem? Här nedan får du mer detaljerad information som vi hoppas kan vara till hjälp.

Frågor och svar

Problem vid inloggning med e-leg/Bank-id

Frågor om e-legitimation kommer till oss oftare när någon av de vanliga webbläsarna har uppdaterats. Prova först att logga in med en annan webbläsare av senaste version. Microsoft Edge, Google Chrome, eller Mozilla Firefox är exempel på vanliga webbläsare. Att starta om webbläsaren eller datorn kan också lösa problemet.

Mer information om e-legitimation och support finns hos leverantören av e-legitimation.

Felmeddelande på skärmen vid beställning av lösenord - boende i Sverige

De flesta felmeddelanden beror antingen på felskrivet person/organisationsnummer eller att någon uppgift saknas i lagfarten. Om felmeddelande säger att "adress is not complet". Är du säker på att den är korrekt angiven till Skatteverket, framför allt att postnummer är korrekt? Adresser kommer automatiskt från folkbokföringen för privata och ursprungligen från Bolagsverket för företag. Detta gäller för alla som bor i Sverige. Du kan behöva kontrollera med Lantmäteriets inskrivning (ändring måste ske via skriftlig begäran) att den rätta adressen verkligen är inskriven i lagfarten.

Om felmeddelande anger att du inte är känd ägare kan det finnas många orsaker. Vanligaste orsaken till meddelandet är att ändrade uppgifter inte har hunnit uppdateras.

Alla ändringar i Lantmäteriets register tar några veckor innan det är uppdaterat för inloggning i Mina sidor. För vanliga ärenden kan det i genomsnitt ta 8 veckor +/- ett par veckor innan det har uppdaterats klart. Nybildade fastigheter kan ta betydligt längre tid.

Se även Frågor och svar om fastigheter för mer info om olika fastighetstyper. Om du är osäker om vad som är fel kan vår support kontrollera vad som är orsaken och även snabba på ärenden som nybildade fastigheter och fastigheter med typkoder utanför lantbruksfastigheter.

Felmeddelanden om lösenordsbeställning - tillägg utlandsboende

Adresser uppdateras inte automatiskt från andra länder. Har du som bor i annat land eller är utländsk medborgare en ny adress kan du behöva ange det till Skatteverket. För snabbare uppdatering kan du också (i brev) ange adressen direkt till Lantmäteriets inskrivning.

En del utländska postnummer, zip code, kan skapa problem för lösenordsgeneratorn. Kontakta vår support om du får felmeddelande om adress om du anser den ska vara korrekt uppdaterad.

Andra felmeddelanden om okänd ägare kan bero på att identitetsnummer saknas i lagfarten. Utländska personnummer fungerar inte som identitet, utan det måste i de fallen vara av Skatteverket angivet organisationsnummer.

Felsökning för lösenord

Vi har inga dokumenterade fel i lösenorden och denna felsökning löser i stort sett alla frågor om lösenord.

Person-/organisations-/samordningsnumret ska vara 12 siffror som börjar med 19, 20 eller 00, De ska anges i en följd utan bindestreck. Till exempel 195912311234. Skriver du in ett mellanslag före eller efter siffrorna noteras även dessa med följd att det blir fel. Ändra gärna upplösningen på dator eller zooma upp i webbläsaren så att du ser att alla siffror blir rätt.

Samtliga tecken, minst 8 stycken, som anges i brevet du fått tillhör lösenordet. Stora och små bokstäver är olika tecken. Även #%-! och liknande. Skilj på siffran 2 och bokstaven z. Versalt i och siffran 1 är borttagna från lösenorden, men l (gement L) finns kvar.

Ett vanligt och bra knep är att först skriva lösen i ett ordbehandlings/textprogram, för att det blir tydligare att se där, och sedan kopiera in det i lösenordsrutan. Se bara till att inget mellanslag kommer med efter siffrorna.

Använder du rätt lösen? Lösenordet är personligt. Om två personer i familjen är delägare av fastigheten får dessa var sitt lösenord som enbart fungerar mot respektive angivet person/organisationsnummer.

Lösenordet måste vara det senast beställda. Tidigare lösen upphör att fungera när ett nytt är beställt.

Äldre system som till exempel Win XP och I Explorer 8 eller andra numera ovanliga webbläsare testas inte av oss eller tillverkarna längre. Äldre system kan få problem med vissa tecken som inte kan avläsas rätt.

Webbläsaren sparar gärna lösenord automatiskt och den kan "missuppfatta" din inmatning. Var uppmärksam så att den inte försöker lägga in något felskrivet eller annat lösenord som du använde tidigare.

  • Senast uppdaterad: 2021-01-08