Satellitbild

Om Kartprogrammet

Här kan du läsa vanliga frågor och svar. Klicka på en fråga för att fälla fram och läsa svaret.

Frågor och svar

Varför fastnar kartprogrammet på "laddar Mina sidor"?

Om du besökt oss tidigare kan du fastna på "laddar Mina sidor". Rensa i så fall programmet ur minnet och hämta det på nytt genom att trycka <CTRL> <F5>.

Gränserna ligger inte exakt rätt. Vad beror det på?

Kartor och flygbilder är avsedda att ge dig en orientering i markerna för att kunna bruka skogen. De fungerar inte för att ta ut en gräns exakt eller avgöra marktvister. Fastighetsgränsen i kartan är bara en illustration av gränsen. En illustration som kan vara mer eller mindre fel. Flygbilderna har också en viss skevhet beroende på jordytans rundning, terrängens beskaffenhet, flygplanets position vid fotograferingstillfället och så vidare.

Sammantaget innebär det att en gräns kan se ut att ligga långt vid sidan av det verkliga läget. Det är gränsens läge på marken som gäller. Denna markeras i regel med rösen, gränsstenar, stolpar, rör eller dylikt.

Vid behov av exakt utvisning av gränser kan du kontakta Lantmäteriet. Det är ett bra tips att hålla rågångar och gränsmarkeringar väl rustade.

Hur skriver jag ut eller sparar en översiktskarta med mina planeringar?
 1. Kontrollera att du befinner dig i fliken Karta.
 2. Kontrollera att planeringar är förbockat i kartinformationen så dina planeringar visas i kartan.
 3. Klicka på knappen Val av utskrift i verktygsraden.
 4. Välj Karta eller Karta mobilt.
  • Väljer du Karta skapas en pdf-fil.
  • Väljer du Karta mobilt skapas en georefererad pdf-fil.
 5. Följ instruktionerna i den dialogruta som kommer upp.
 6. Du väljer själv om du vill spara filen på din dator eller skriva ut den.
Hur skriver jag ut eller sparar en planerad åtgärd?
 1. Kontrollera att du befinner dig i fliken planera.
 2. Öppna den planering du vill spara eller skriva ut.
 3. Gå till skapa/öppna åtgärder i beståndet.
 4. Leta upp åtgärden i listan och klicka på pdf.
 5. Du väljer själv om du vill spara filen på din dator eller skriva ut den.
 • Senast uppdaterad: 2021-02-18