Karta.

Se kartor över din egen skog

I Mina sidors Kartprogram kan du som är skogsägare se kartor över din egen skog. Det finns mer än 30 olika kartor och kombinationer att välja bland. Det gör att du kan se din skog på olika sätt för flera syften. Vi hoppas kartorna kan vara ett bra stöd för dig att ta genomtänkta och bra beslut om din skog.

Bland bakgrundskartorna finns såväl flyg- och satellitbilder som specialkartor med skogliga grunddata.

Ta hjälp av skogliga grunddata

Skogliga grunddata är en samling skogliga specialkartor som är framtagna genom sambearbetning av laserdata från Lantmäteriets nationella laserskanning och provytor från Riksskogstaxeringen. Genom att titta i kartorna kan du snabbt och lätt få en uppfattning om exempelvis hur terrängen ser ut eller om marken är fuktig, men det går också att göra medelvärdesberäkningar för exempelvis virkesvolym i ett bestånd.

För att hjälpa dig igång att utforska din skog i kartor vill vi ge några exempel och vad de kan användas till:

  • Satellitbilder från olika årtal för att jämföra och se övergripande förändringar på fastigheten.
  • Flygbilder från olika årtal för att jämföra och se detaljerade förändringar på fastigheten.
  • Markfuktighetskarta för att definiera diken som eventuellt behöver rensas eller för att hitta fuktstråk som kanske ska värnas.
  • Terrängskuggad karta som visar markens lutning och branter för att planera inför ett skogsbilvägbygge.
  • Trädhöjdskarta för att enkelt urskilja och avgränsa bestånd.
  • Volymkarta för att uppskatta och beräkna virkesförråd i ett bestånd.

Så här kommer du igång:

  1. Börja med att logga in på Mina sidor och öppna Kartprogrammet.
  2. Klicka på Val av karta i verktygsraden som visas ovanför kartan. 
  3. Välj bakgrundskarta.
  • Senast uppdaterad: 2022-08-09