Pappershög.

Om ombud och delegering

Här kan du läsa vanliga frågor och svar. Klicka på en fråga för att fälla fram och läsa svaret.

Frågor och svar

Hur kan jag som skogsägare dela ut rättigheter till andra?

Logga in och välj Mina inställningar. Där kan du välja att delegera rättigheter till ditt/dina ombud eller till Skogsstyrelsen. Ombudet behöver då först ha registrerat sig som ombud på Mina sidor för att vara sökbar för dig. Det finns flera nivåer att välja mellan och du kan välja att begränsa eller öppna rättigheter till kartprogram, Min skogsdata eller försöksportalen. Webbappen och kartprogram delar på samma givna rättigheter.

Jag är ombud - vad behöver jag göra?

För att markägare ska kunna delegera direkt till dig måste du finnas valbar som ombud. Logga in på Mina sidor, välj Mina inställningar och registrera dig som ombud. Du behöver inte vara skogsägare för att logga in. Alla som har svenskt personnummer kan logga in på Mina sidor med hjälp av e-legitimation.

Kan jag delegera via pappersblankett?

Ja det går också bra med blankett. Den som inte vill eller har möjlighet att dela ut rättigheter via datorn kan använda blankett och skicka in till Skogsstyrelsen. Blanketten heter Fullmakt för Mina sidor. Instruktioner finns på baksidan av blanketten.

Delegering via blankett är till exempel vanlig för dödsbon som önskar peka ut vem som ska ha tillgång till Mina sidor.

Hur kan jag delegera rättigheter till min skogskonsulent?

Om du delegerar rättigheter till Skogsstyrelsen kan du få mer personligt anpassad rådgivning av din skogskonsulent. Du kan själv bestämma viken nivå av rättigheter du önskar att ge till Skogsstyrelsens personal. Delegeringen avslutas automatiskt efter åtta timmar, men du kan när som helst förlänga eller avbryta den.

Går det att dela ut rättigheter för alla fastigheter?

Det finns några undantag där det inte går att se eller välja att delegera ut skogsfastigheter. En del av så kallade samfällda fastigheter saknar identitet i lagfarten eftersom de i sin tur ägs av andra fastigheter. Det kan också saknas uppgifter i en lagfart, som kan behöva kompletteras. Vår tekniska support är van att felsöka sådant och kan ange om det går att åtgärda saknade registerdata på enkelt sätt.

Varför delegera?

Vi rekommenderar att du hanterar inloggningsuppgifter som en personlig värdehandling som du inte ska lämna vidare. Inloggningen pekar ut alla rättigheter till markägaren. Det blir speciellt tydligt när markägare eller ombud skickar in ett ärende via Mina sidor. Med delegering blir det tydligt vem som är ägaren, vem som lämnat in ärendet och vem som är ombud samt att kvitton skickas till rätt person.

Använder du delegering blir det mindre risk för framtida missuppfattningar. För större markägare, till exempel  kommuner och företag, gör delegering att det går att anpassa rättigheter beroende på vad de anställda har för arbetsuppgifter.

  • Senast uppdaterad: 2021-02-18