Röjning, Aneby. Foto Michael Ekstrand

Använd planeringsverktygen

En bra planering ger dig goda förutsättningar att nå dina mål med skogen. I Mina sidors kartprogram finns många bra funktioner som gör det enkelt för dig att få en tydlig planering av dina skogsbruksåtgärder.

Med planeringsverktyget kan du rita bestånd och beskriva skogen men också klargöra hur du vill att en eventuell kommande skoglig åtgärd i beståndet ska göras. Om du känner dig osäker finns råd och regler som stöd längs vägen. När du har planerat färdigt beståndet har du möjlighet att spara eller skriva ut kartan och utvalda delar av beståndsbeskrivningen. Utskriften passar bra som underlag till exempel när du beställer skogsbrukstjänster.

Så här kommer du igång med din planering

  1. Logga in på Mina sidor och öppna Kartprogrammet.
  2. Välj Planera i toppmenyn och skapa ett nytt bestånd.
  3. Rita in det område där du ska utföra åtgärden. Zooma gärna in ordentligt på kartan när du ska rita.
  4. Därefter fortsätter du med att planera åtgärder, ange natur- och kulturhänsyn samt fylla i övriga uppgifter om beståndet.

Tips! Du kan välja mellan olika bakgrundskartor. Byter karta gör du med hjälp av verktyget Val av karta.

Några exempel: Kartan Trädhöjd är ofta ett bra stöd för avgränsningar av lite äldre skog. Karta Terrängskugga och Markfuktighet kan ge bra information inför en röjning. Flyg- och satellitbilder är också ofta använda.

  • Senast uppdaterad: 2017-04-12