Hand håller i granplanta. Foto Michael Ekstrand

Ny skog efter avverkning - svarskort

Om Skogsstyrelsen frågar vilka återväxtåtgärder du har gjort efter avverkning kan du svara direkt i Mina sidors kartprogram.

En av Skogsstyrelsens distriktsuppgifter är att utöva tillsyn enligt skogsvårdslagen. Det handlar bland annat om att vi kontrollerar att du som skogsägare utför de återväxtåtgärder som Skogsvårdslagen kräver.

Om du får ett brev från Skogsstyrelsen där vi frågar vilka åtgärder du gjort för att säkra återväxten efter din avverkning kan du svara direkt i ärendet. Du hittar det i kartprogrammet under fliken Anmäla och Ansöka.
Öppna fliken Svarskort.

  • Senast uppdaterad: 2021-01-08