Skogsbilväg.

Skicka in anmälan för samråd

Fyll i och skicka in din anmälan för samråd via Mina sidor. Du gör det via menyvalet Hantera ärenden i Kartprogrammet.

Om du genomför en skoglig åtgärd som kan komma att väsentligt ändra naturmiljön måste du anmäla den för samråd till Skogsstyrelsen minst sex veckor innan du börjar.

I anmälan beskriver du de anpassningar och åtgärder du tänker göra för att undvika att väsentligt ändra naturmiljön.

Gör så här:

  1. Börja med att logga in på Mina sidor och öppna Kartprogrammet.
  2. Gå till Hantera ärenden och därefter avsnittet Skicka in nytt samrådsärende.
  3. Klicka på Skapa ny. (Om du har påbörjat en anmälan sedan tidigare eller vill komplettera en redan inskickad anmälan väljer du istället från listan).
  4. Välj i listan den åtgärd du planerar att göra.
  5. Namnge din anmälan och välj fastighet och skifte.
  6. Använd ritverktyget/-en för att markera platsen för åtgärden i kartan. Välj lämplig skala och bakgrundskarta. Vi rekommenderar kartan Trädhöjd som bakgrundskarta när du ritar bestståndsgränser. Du hittar kartan med verktyget Val av karta > Skogliga grunddata – Skog. Klicka på Nästa när du ritat färdigt.
  7. Nu startar en stegvis guide där du fyller i uppgifter för din anmälan.
  8. Innan du skickar in din anmälan får du en sammanställning som du granskar först.

När du är klar och har skickat in din anmälan får du en kvittens till din e-postadress. Om du tryckt på Skicka in och inte får någon kvittens bör du kontakta teknisk support för Mina sidor.

  • Senast uppdaterad: 2020-08-19