Mätning av timmerstock.

Beräkna skogliga grunddata i din skog

För dig som skogsägare kan det finnas många situationer när det är värdefullt att ha en uppfattning om exempelvis virkesvolym eller medeldiameter i ett bestånd.

Om du har en skogsbruksplan finns uppgifterna i den, men om du saknar skogsbruksplan eller har en som är många år gammal kan du få fram ungefärliga uppgifter med våra beräkningsverktyg för skogliga grunddata. 

 Du kan medelvärdesberäkna:

  • Virkesvolym
  • Grundyta
  • Biomassa
  • Medelhöjd - grundytevägd
  • Medeldiameter - grundytevägd

Så här kommer du igång:

  1. Börja med att logga in på Mina sidor och öppna Kartprogrammet.
  2. Om du vill beräkna virkesvolymen finns en genväg i verktygsraden ovanför kartan: klicka på gransymbolen med rubriken virkesförråd. Följ sedan beskrivningen i verktyget och rita in ett område för att få fram aktuellt virkesförråd. 
  3. För att beräkna annan skoglig grunddata: klicka på val av karta, skogliga grunddata-skog och den karta som stämmer med det du vill beräkna.
  4. Klicka därefter på knappen Yta och rita det bestånd du önskar uppgift om.

Notera att det svar du får avser den tidpunkt när mätningarna (laserskanning/flygfotografering) gjordes och tidpunkten varierar över landet.

Vad är skogliga grunddata?

Skogliga grunddata är data om skog som samlats in av flygplan med laserskanner och som därefter har omvandlats till olika kartbilder. 

Sveriges första skogliga grunddata togs fram mellan 2009 och 2017. Just nu pågår en ny laserskanning av landets skogar och resultaten kommer succesivt att läggas till på Mina sidor. Under relaterade webbsidor hittar du mer information om skogliga grunddata.

  • Senast uppdaterad: 2020-08-19