Trädhöjdskarta.

Beräkna skogliga grunddata i din skog

För dig som skogsägare kan det finnas många situationer när det är värdefullt att ha en uppfattning om exempelvis virkesvolym eller medeldiameter i ett bestånd.

Om du har en skogsbruksplan finns uppgifterna i den, men om du saknar skogsbruksplan eller har en som är många år gammal kan du få fram ungefärliga uppgifter med våra beräkningsverktyg för skogliga grunddata.

Här kan du medelvärdesberäkna:

 • Virkesvolym
 • Grundyta
 • Biomassa
 • Trädhöjd
 • Medelhöjd - grundytevägd
 • Medeldiameter - grundytevägd

Så här kommer du igång:

 1. Börja med att logga in på Mina sidor och öppna Kartprogrammet.
 2. Om du ska du beräkna virkesvolymen finns en genväg i verktygsraden ovanför kartan: klicka på gransymbolen med rubriken virkesförråd. Följ sedan beskrivningen i verktyget och rita in ett område för att få fram aktuellt virkesförråd. 
 3. För att göra en beräkning av annan skoglig grunddata, klicka på val av karta som stämmer med det du vill beräkna.
 4. Klicka därefter på knappen Yta och rita det bestånd du önskar uppgift om.

Notera att det svar du får avser den tidpunkt när mätningarna (laserskanning/flygfotografering) gjordes. Du kan också få ut resultatet som en rapport.

Snabbknapp för färska uppgifter om volym

Det finns en knapp i verktygsraden ovanför kartan i Kartprogrammet som du kan använda för att snabbt rita in ett område och få fram aktuellt virkesförråd. Välj knappen Virkesförråd och följ beskrivningen som finns i verktyget för att komma igång.

 • Senast uppdaterad: 2019-10-10