Flygfoto över skog.

Nya funktioner på Mina sidor

Nu finns nya funktioner i kartprogrammet på Mina sidor. Nu kan du se områden som drabbades av sommarens skogsbränder och platser som har risk för ras och skred.

Se sommarens skogsbränder i kartan

Nu finns färska satellitbilder kompletterade med ungefärliga områden som visar sommarens många skogsbränder. Du kan se om det har brunnit på din egen fastighet med även i hela landet, vilket kan ge dig en överblick som är svår att se från marken. Du får fram bakgrundskartan genom att välja Satellitbild – Brand i menyn där du väljer karta och tänder skiktet ”Skogsbrand” i kartinformationen.

Områden med risk för ras och skred

Nu kan du också få information direkt i kartan om var det kan finnas risk för ras och skred. Längst ner i kartinformationsrutan väljer du om du vill tända eller släcka informationen. Med planeringsverktyget och en ny utskriftsmall kan du planera för att undvika ras och skred vid kommande skogliga åtgärder i området.

  • Senast uppdaterad: 2018-10-17